İstanbul Art News Piyasa, January, 2018,

Erbirer, Emre, “Performans Sanatında Yeni Yaklaşımlar”